Mijn Volendam ©  Disclaimer Nieuws Nieuws

De toneelspelers van “Ons Pogen”: John Kwakman (Dé), Gerda Tol, Danny Runderkamp, Gré Schilder, Maret Jonk en Tiny Dekker lieten het publiek weer genieten van prima toneel. De kinderen in de zaal leefden volop mee met dit toneelstuk, waarvan de regie in handen was van Henk Mühren. Verder werden tussen de scènes door vier mooie dansshows opgevoerd door de kinderen van Dans & Training Leeflang. Bij het slotnummer stonden de vier dansgroepen vóór en op het podium, samen met de zes “Ons Pogen”-acteurs.